Whack

Greece, Croatia / 2015 / Fiction / 14’00

In the near-future metropolis of Athens, suicide is illegal and citizens have no other desire but to die.

Director
Syni Pappa

Script
Syni Pappa

Camera
Olympia Mytilinaiou

Pre-existing music
Sergueï Prokofiev

Cast
Kostas Nikouli, Balis Aris , Maria Skoula, Dimitra Vlagopoulou, Youlika Skafida

Voice
Kostis Samaras

Decors
Eva Goulakou

Sound Mixing
Giotis Paraskevaidis

Official selection: Cleremont-Ferrand Film Festival (European Premiere), Athens International Film Festival (World Premiere).